IMG_7946
榮譽榜
荃灣區分齡田徑比賽2023

柴天田徑隊於11月26日參加荃灣區分齡田徑比賽獲得以下獎項:

 

個人項目

3B羅梓倩 女子兒童F組 60米 季軍

          女子兒童F組100米 季軍

4D黃洦研 男子兒童F組 100米 季軍

4A楊洛瑤 女子兒童F組 擲壘球 季軍

4A張凱濤 男子兒童F組 擲壘球 季軍

 

接力賽

男子兒童F組 4x100米 亞軍

4C趙崇捷

4A張 翹

4B郭晟逸

4D黃洦研

4B陳梓朗

 

女子兒童F組4x100米 季軍

4A周芷樂

4A周芷漫

4A劉宇詩

4A楊洛瑤

4C陳沛姿

4D李心怡